Değerlendirme öncesinde değerlendirilecek kişilerin hangi yetkinlikler itibariyle değerlendirileceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla öncelikle kurumun yetkinlik modeli temel alınmakta ve uygulamada değerlendirilecek her bir yetkinlik için davranışsal göstergeler belirlenmektedir.


Davranışsal göstergelerin kurumun yetkinlik modelinde belirlenmemiş olduğu durumlarda söz konusu göstergeler farklı seviye ve pozisyonlar için hazırlanmış yetkinlik setlerini içermelidir.