b

Kaygı Bozukluğu

Kaygı ( anksiyete )  kişinin yaşadığı o anda ve gelecekte nasıl gerçekleşeceği belli olmayan ,  belki de gerçekleşmesi hiç muhtemel olmayan durumlara karşı    sürekli  huzursuzluk ve  tedirginlik hissetme hali  olarak adlandırılmaktadır. Somut bir tehlike olmamasına rağmen korku hissetme hali vardır. Bu öğrenilmiş korkunun koşullandığı durumla her karşılaşmada kaygı oluşur.

Kişilerin yarattığı 'olumsuz düşünceler' 'mantıkdışı yorumlamalar'  zihni sürekli olarak meşgul eder. Kontol edilemeyen alanlarda bu zihinsel süreçler otomatik olarak devreye girer. Kötü işlevli  düşünce sistemi yeniden yapılandırılmalı  ve düşünce biçimlerinin gerçeğe uygunluğu artırılmalıdır.

Diğer Hizmetler