b
Sağlık danışmanlığı danışanlarına bütüncül olarak yaklaşıyor. Fonksiyonel tıp açısından değerlendirilen danışanların yaşam kaliteleri arttırılmış oluyor. Her danışan fiziksel, zihinsel, duygusal açıdan değerlendiriliyor. Danışanın şikayetlerinin kök nedeni tespit edilmesi amaçlanarak terapi aşamasında kişiye özel terapi planı yapılıyor. Terapiler ise kişiye özel sağlıklı yaşam planı, biorezonans terapi, fizyoterapi (osteopatik yaklaşımlar,kayropraktik yaklaşımlar), psikoterapi, hacamat, fitoterapik yaklaşımlardan biri veya birkaçı olarak planlanıyor.

FİZYOTERAPİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon eski zamanlardan beri en sık kullanılan tedavi yöntemi olmuştur. Çeşitli hastalıklar ve sakatlıklara bağlı olarak bireylerde gelişen fonksiyon bozukluklarında temel tedavi yöntemlerinden biri olarak uygulanır. Bireylerin yaşam süreleri boyunca maksimum hareket kabiliyetlerini korumak, geliştirmek ve yenilemekten sorumlu sağlık bilim alanı olarak tanımlanmaktadır. İnsanların kuvvet, hareket ve genel iyilik hallerinin korunması, maksimum hale getirilmesi ya da yenilenmesinde yardımcı olan bir sağlık bilimidir. Dahiliye, nörolojik, nöroşirujikal, endokrinolojik, ortopedik, romatolojik, kas veya iskelet sistemini ilgilendiren bir hastalığa sahip olan bireylerin hareket kabiliyetlerinin iyileştirilmesinde, ağrının azaltılmasında hayatlarının bir döneminde muhakkak fizyoterapiye ihtiyaç gelişir.
Hizmetlerimiz