b

Depresyon

Derin bir üzüntü ve çökkün duygu durumu en önde gelen belirtidir.Depresif olan kişiler kendilerini çaresiz hiçbir şeye ilgi duymayan, zevk alamayan,güçsüz, isteksiz,yetersiz olarak algılar.Önemli belirtilerinden bir diğeri ise hayata,insanlara yönelik gizli ya da açıkça fark edilen umutsuzluktur. Yaşam enerjileri biten bu kişiler anhedoni yaşarlar.

Depresyonda hem zihinsel işlerde yavaşlama hali mevcuttur hem de fizyolojik işlerde bozulmalar ortaya çıkabilir. Fizyolojik etkileri arasında ilk etkilenen sindirim sistemidir. İştahta artma ya da azalma , kabızlık, ishal ve şişkinlik sorunları görülebilir. Tedavi sürecinde psikoterapi ve gerekirse ilaç desteği uzman eşliğinde yürütülmelidir.

Diğer Hizmetler