Avior yol ve yön gösteren, gökyüzünün en parlak yıldızlarından biridir. Avior Danışmanlık, kurumsal hizmet olarak sürdürülebilir başarı adına stratejinin ve ölçümlemenin uygulamadaki yol gösteren referans kaynağı olarak göstermekteyiz.

Liyakat tanımımız; Yeterlilik ve Davranışsal Olgunluk Değerlerinin birleşiminden oluşmaktadır. Eğitimlerimizin, Performans Modelimizin ve Değerlendirme Merkezimizin alt yapısını bu üç temel oluşturmaktadır. Çalışmalarımızı sektör bağımız sürdürmekte ve ihtiyaç tespitinde Stratejik Diyalog, Stratejik Planlama, Stratejik Aksiyon metodunu kullanmaktayız. Avior kurumsal danışmanlığın insan odaklılık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik, kalite ve sektör için örnek teşkil etme ölçütlerine bağlı kalarak hizmet üretmektedir.

Çalışanlar için kendi potansiyellerinin farkındalığını sağlayan çalışma verimini artıran Mikro Liderlik Modeli ile çözüm ortaklığı oluşturmaktadır.

Kurumsal çözümler üretme konusunda kendini kanıtlayan Avior, şimdi insanın olduğu her yerde... İnsanı insan yapan tüm unsurlarla ilgileniriz. Sadece kurumsal ve başarı kalmayıp bireysel alanda ruh ve beden sağlığı ile ilgili en doğru çözümleri sunuyoruz.
"Biz sağlığın mutluluk getirdiğine inanıyoruz."