b

Sosyal Fobi

Sosyal fobi, kişinin sosyal etkileşimler esnasında aşırı güvensiz hissetmesi ve kalabalık ortamlarda yanlış bir eylem yapıp eleştirilme, yargılanma, rezil olma, utanma, başarısız olma  gibi endişeler ve korkularla sosyal ortamlara girmekten çekinme durumu olarak tanımlanabilir. Kişiler sosyal ortama maruz kaldıklarında korkulara felaket düşünceleri ve imgesel çağrışımlar eşlik eder.

Kaçma ve kaçınma davranışları sağladıklarında  rahatlama hissederler bu  nedenle olumsuz  pekiştirilmiş davranışlar gerçekleşir.Kişinin düşüncelerinin mantıkla yönlendirilmesi  ve kaygı duymasına neden olmuş durumlardan kaçınma davranışlarının engellenmesi gerekmektedir. Duyguların tanımlanması ve endişe duyulan durumların gerçeklik algısı ile değerlendirilmesi sağlanmalıdır.

Diğer Hizmetler