b

Koçluk & Mentorluk

Koçluk ve Mentorluk Eğitim Programı:

 

Koç:

Coach Fransızca kökenli eski bir kelime, ve anlamı "insanları bir yerden diğerine taşıyan araç, araba" dır. 1500'lerde İngiltere'de de bu anlamda kullanılmaya başlandı. İlk kez 1840 yıllarında Oxford üniversitesinde  öğrencileri sınava hazırlayan özel öğretmenler için kullanıldı. Günümüze yakın anlamıyla 1889 sonrasında spor ekiplerini eğiten kişiler için kullanıldı. 1985 yılında Dr. Dick Borough tarafından kendi liderlik tarzını tanımlamak için kullanıldı. 1992 de 100 den fazla koçluk okulu birleşerek ICF'i kurdu ve koçluk standartlarının oluşturulması sağlandı.
Koç; bilgi, beceri ve yetkinlikleri ile; danışanının hedeflerini saptamasına, bu hedeflere ulaşmak üzere plan yapmasına planını uygulayacak enerjiyi hissetmesine, uygulama için harekete geçmesine aracılık eder.

Mentor:

Mentör kelimesinin kökeni mitolojiden gelmektedir. Homeros Odysseia'daIthaca Kralı Ulysses'in savaşa gitmeden önce oğlu Telemachus'u en yakın arkadası Mentor'a emanet ettiğini anlatır. Kralın savaştan dönmesi yirmi yıl alır ve Mentor, prensi kralın yokluğunda en iyi şekilde eğitir ve yetiştirir.
Bu nedenle mentör; bir kurum içinde yer alan ve o kurum içinde farklı görevlerde çalışıp tecrübe kazanmış olan, astlarına şirket politikası, kurum gereklilikleri, çalışma stratejileri ve kariyerini yönlendirme konularında tavsiyelerde bulunan yol gösterici kimse olarak tanımlanabilir. Mentörler, şirket hakkında sahip olduğu bilgileri kendinden sonrakilere aktarırken onlarla uzun süreli, eğitim odaklı ilişkiler kurmayı hedeflerler.
Mentörlüğün kurum açısından en büyük getirilerinden biri de çalışanların kurum bağlılığının artması ve çalışanların performansının yükselmesidir. Çünkü mentörler, farklı sosyal ve kültürel gruplardan gelmiş insanlarla anlaşabilmeyi, problemlere çözüm üretebilmeyi, sorunlara ve çözümlere çalışanlarının gözünden bakabilmeyi becerebilirler.

Kazanımlar:

Koçluk ve temel inanışları netleştirmek
Koçluk ve temel değerlerin koçluktaki yerinin belirlenmesi
Koçluk ve başarı ilişkisi
Koçluk ve sorumluluk alanları
Koçluk alanın sorumlulukları
Koçluk becerileri
Gönülden dinlemek; koç gibi dinle
Güçlü sorular sorabilmek
Danışana sorumluluğunu hatırlatmak
Etkili geri bildirim verebilmek
Danışanı odakta tutabilmek
Güçlü gözlemler yapabilmek
Kendini gözlemleyebilmek
Koçluğun dilini, destekleyici iletişimi kavramak
Koçluk ve Mentorluk arasındaki farkları kavrayabilmek
 

 

Süre: 2 Gün

Diğer Hizmetler