b

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi


Eğitimin Hedefleri

Değişen yönetim teknikleri ve üretim süreçleri ile hızla yoğunlaşan rekabet işletmelerde yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir.Bu eğitimde katılımcılar  İnsan Kaynaklarının temel yapıları hakkında bilgi sahibi olup bunların hayata geçirilmesine dair pratikler yapacaklardır

Ana Başlıklar


  • Dünden Bugüne İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Seçme ve Yerleştirme, Çalışanları Elde Tutma
  • Oryantasyon
  • Performans Yönetim Sistemi
  • Yetenek Yönetimi
  • Ölçme ve Gelişim Yönetimi
  • Ödüllendirme Sistemi
Networking

Süre:
2 gün
Diğer Hizmetler