Psikolojik Danışmanlık sürecinde, psikolojik sağlamlılığı artırmak, düşüncelerin yeniden yapılandırılmasını sağlamak duygu, düşünce ve davranış yapısını dengelemek; olay, durum ve olgular dahilinde farkındalığı artırmak, kişinin kendini tanıma sürecine destek olmak, iletişimi doğru ve etkin kullanmak sürecin temel dinamiklerindendir.
Hizmetlerimiz