b

Sınav Kaygısı

Öğrenilen bilginin sınav esnasında doğru kullanılmasını engelleyen ve buna bağlı olarak başarısının düşmesine yol açan kaygı durumu olarak adlandırılmaktadır.

Sınav kaygısına yol açan etmenlere bakıldığında sınava yüklenen anlamlar , beklenti anksiyetesi, performans kaygısı , muhtemel korkular bu süreci etkileyen önemli faktörlerdir.

Diğer Hizmetler