b

Çocuklarda Davranış Bozukluğu

Çocukların etrafındaki diğer insanların ihtiyaç, duygu ve beklentilerine yönelik olarak kendilerini  düzenleyemediği durumlarda davranışsal problemlerle karşılaşabiliriz. Kurallara uymakta, karşısındakileri anlamakta ve empati kurmakta zorlanabilir. Bu süreç  öfkelenmelere, kavga etme, yanlış itham ve atıfta bulunma, otorite ile çatışma, yalan söyleme davranışı geliştirme gibi durumlara sebebiyet verebilir.

Davranış bozukluğu geliştiren çocukların  otomatik  duyguları olan  öfke, korku, üzüntü, sevinç  gibi duygularını tanımlamasına ve hissetmesine yardımcı olunmalıdır. Bu süreçte değerlilik algısı ve kabul görme  çocuğa hissettirilmeli, olumlu davranışları pekiştirilmelidir. Duygusal ve bilişsel anlamda sınırları daha net belirlenmelidir.

Diğer Hizmetler