b

Yaratıcı Düşünce ve Proje Yönetimi

Yaratıcı Düşünce ve Proje Yönetimi

Yaratıcılık, yeni ve değerli bir 'şeyin' oluşturulması olgusudur. Bir iş fikri, sanatsal eser, bir çözüm veya bir buluş olabilir. Çoğu zaman duyularla izlenebilen yaratıcı kimi durumlarda sadece zihinsel çalışmayla kavranabilir. Bir başka açıdan bakıldığında ise yaratıcılık, kişinin kendini yeni ve değerli biçimde bir çıktıyla ifadesidir. Yaratıcılık olgusu kendini alışılmış ve bilinen kalıpların dışına çıkarak ortaya koyar.Yaratıcılık, bir anahtara basarak lambanın yanması gibi tek adımlık veya tek hareketle başarılıp sonuçlanan bir iş değildir. Yaratıcılık (emek, zaman gibi) bir dizi kaynak kullanmaya ihtiyaç duyduğu gibi çoğu zaman birden fazla becerinin veya farklılığın da bir ara bulunmasını gerektirir. Diğer yandan bu konuda yapılan çalışmalar, yaratıcılık için birtakım özel yeteneklerin bulunması kadar ilgi ve yatkınlığın varlığının önemini ortaya koyuyor. Özetle; yaratıcılık ulaşılamaz değildir, her birey bu niteliğini geliştirebilir. Yaratıcılık, bireyin problemlerle karşılaştığı durumlarda kendine özgü çözümler geliştirme performansıdır. Yaratıcı düşünme yaklaşımı, alışılmışlığın ve sıradanlığın kalıpları dışında yeni, farklı, beklenmeyen ama aynı zamanda değerli çözümlere yönlenmedir.


 

Eğitim Başlıkları:


 • Problem Nedir?
 • Problem deyince aklımıza gelenler?                                             
 • Genel Problemlerimiz?
 • Yaratıcılık?
 • Yaratıcılık deyince aklımıza gelenler? Tanımı.                            
 • Bireysel örnekler?
 • Yaratıcılığı sınırlayan ve ateşleyen faktörler.
 • Yaratıcı problem çözme teknikleri, uygulamalar
 • Yaratıcı problem çözme teknikleri, uygulamalar
 • Proje yönetimi giriş, temel tanımlar
 • Proje yönetimi adımları, fikri satmak, format
 • Proje çalışmaları
 • Proje sunumları

Eğitim Süresi: 2 Gün

Diğer Hizmetler