b

Kişilik Bozuklukları

Bireyin içinde bulunduğu çevre ve kültür yapısından önemli ölçüde farklılıklar ve aykırılıklar gösteren içsel yaşantı ve davranış örüntüleridir. Bu sapmalar özellikle düşünce farklılıklarında ( kişinin kendisini ve olayları yorumlama biçiminde ) duygulanım farklılıklarında ( duygusal tepkilerdeki yoğunluk ve değişkenlik ) ve ilişkilerdeki dürtü kontrolünde yaşanan zorluklarda kendisini göstermektedir.

Tedavide psikoterapi ve antidepresan ilaçlar duruma bağlı olarak beraber ya da ayrı ayrı şekilde kullanılabilmektedir.

Diğer Hizmetler