b

Stres Yönetme Becerisi

Stres geçmişten günümüze varlığını sürdüren bir kavramdır.Günümüzün değişen  sosyal ve toplumsal koşulları ise yaşanılan stres düzeyini  büyük ölçüde arttırmaktadır. Stres durumları bireylerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığını olumsuz etkilemektedir. Sürekli strese maruz kalmak ve stres yönetimini sağlayamamak zamanla vücudumuzun belirtiler göstermesine ve birçok olmsuz duruma zemin hazırlamasına sebep olmaktadır.

Stres yönetiminde; işlevsel düşünce tarzını ortaya koyabilme, farkındalık kazanma ve olaya ilişkin alternatif üretme becerilerinin kazanılması stres ile başa çıkmada oldukça önemli unsurlardır.

Diğer Hizmetler