b

Özgül Fobi

Özgül fobi, belirli bir nesne ya da duruma karşı yoğun korku ve panik hissetme halidir.Bireyler fobik uyaran olarak tanımlanmış bir durum ya da nesne ile karşılaşınca aşırı korku ve kaçınma davranışı sergilerler. Fobik uyarandan zarar görme ve kontrolünü kaybetme düşüncesi durum esnasında kaygı düzeyini artmasına neden olur.

Kişinin fobik uyarıcıya karşı olan hassasiyeti korkuya neden olan yanlış inançları giderilerek azaltılmalıdır.

Diğer Hizmetler