b

Çocuk Evebeyn İlişkisi

Ebeveynlerin çocukları ile kurduğu duygusal ve anlamsal bağ ilişkilerinin temelini oluşturmaktadır. Bu bağ çocukların fiziksel duygusal ve sosyal gelişimini besleyen en temel unsurdur. Çocuklarınızın koşulsuz kabulünü sağlamak ve onları dinlemek,  duygu davranış ve düşünceleri ile ilgili geribildirim vermek  bireysel varlıklarının değerli olduğunu hissettirecektir.

Baskıcı tutum ve davranıştan kaçınarak doğuştan getirdikleri ilgi istek ve gizil güçleri doğrultusunda kendilerini gerçekleştiren bireyler olmalarına destek sağlamalıyız. Bizim belirlediğimiz rollere girmeleri için değil kendi deneyimleri ile  rollerini oluşturmalarına yardımcı olmalyız.

Diğer Hizmetler