b

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesyonel düşünceler kişinin zihnine girmesine engel olamadığı, zihninden uzaklaştırmakta zorlandığı düşünce ve dürtülerdir. İsteğimiz dışında gelişen mantıkdışı ve gerçekle bağlantılı olmayan dürtüsel takıntılardır. Zihinde sürekli yinelenen düşünceleri eylemselleştirmeye ise kompulsiyon adı verilir. Bu döngü oldukça zorlayıcı olmakla birlikte iş ve sosyal yaşantımızda da işlevselliğimizin düşmesine sebep olur.

Bu düşüncelerimizi ve davranışlarımızı hayat standartımız haline getirmek kaçınma davranışları sergilemek obsesyonel düşüncelerde kısır döngüye girilmesini sağlar. Bilişsel yapılandırma ile bu düşüncelerin mantıkdışı olduğunu yineleyerek davranışa dönüştürmemek ve bu durumun yarattığı kaygıyı ortadan kaldırmak oldukça önemlidir.

Diğer Hizmetler